zdjecie

-

miejscowość: Łuszczów Pierwszy
powierzchnia: 133,00 m2
cena: 610 000,00 zł

cena: 610 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 18 300,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 4 209,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 880,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 3 760,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 432,40 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 864,80 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 634 821,40 PLN Cena końcowa: 637 333,80 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.